23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik”in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’nın 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı ilanı için tıklayınız.

Yürütme Kurul Kararı için tıklayınız.

Örnek Proje Tabanlı Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu için tıklayınız. (ÖNEMLİ NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem üzerinden 1 Mart 2018 – 30 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının en geç 30 Mart 2018 mesai bitimine kadar Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.)

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları için tıklayınız.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının, YÖK Başkanlığına 30 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr adresinden başvuru yapması; sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan başvuru form çıktılarının Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim üyelerinin “YÖKSİS” üzerinden kendi şifreleri ile açılan ekranda “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı” sekmesinde “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu”nda istenen verilerin girişlerini eksiksiz yapmaları;

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulmasının ardından Formun çıktısının alınarak Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde en geç 13 Nisan 2018 mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.