23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik”in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’nın 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 04.03.2020 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yürütme Kurul Kararı için tıklayınız.

Örnek Proje Tabanlı Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu için tıklayınız. (ÖNEMLİ NOT: Form bilgi amaçlıdır. Formun girişinin sistem üzerinden gerçekleştirilerek başvuru çıktılarının en geç 17 Nisan 2020 mesai bitimine kadar Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.)

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Alan Kodları için tıklayınız.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim elemanlarının, YÖK Başkanlığına 17 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar https://yoksis.yok.gov.tr adresinden başvuru yapması; sistem üzerinden girişleri eksiksiz yapılan başvuru form çıktılarının Mevlana Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında Proje Başvurusu yapmak isteyen öğretim üyelerinin “YÖKSİS” üzerinden kendi şifreleri ile açılan ekranda “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı” sekmesinde “Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Proje Önerisi Başvuru Formu”nda istenen verilerin girişlerini eksiksiz yapmaları;

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulmasının ardından Formun çıktısının alınarak Mevlana Kurum Koordinatörlüğü ve Rektörlük aracılığı ile üst yazı ekinde en geç 04 Mayıs 2020 mesai bitimine kadar YÖK Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.