Öğrenci

Aşağıdaki belgelerin Bölüm/ABD koordinatörünün kontrolünde doldurulması önem arz eder.

Gitmeden Önce

1-Aday Öğrenci Başvuru Formu (Bu form öğrencinin yabancı dil sınavına girmeden önce kullanacağı form olup ön değerlendirmenin yapılması için gereklidir)
2-Öğrenci Başvuru Formu
3-Öğrenci Bilgi Formu
4-Öğrenim Protokolü
5-Öğrenci Kabul Belgesi (Gidilecek kurum tarafından doldurulacak, imzalı ve mühürlü olması gerek)
6-Öğrenci Beyannamesi (Öğrencinin yükümlülükleri ve haklarını gösterir belge)
7-Yönetim Kurulu Belgesi (Bu belge öğrenci gideceği kurumdan kabul aldıktan sonra Fakülte/MYO/YO Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır)
8-Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi

Faaliyet Bittiğinde

1-Öğrenci Katılım Belgesi  (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü olacak şekilde doldurulacak)
2-Öğrenci Nihai Raporu
3-Transkript
4-Pasaport Fotokopisi (giriş çıkış sayfalarını gösteren)
5-Uçak biniş kartları