Mevlana Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin öz kaynaklarından oluşturulan bütçe ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilerek yurt içinde bulunan üniversiteler ile yurt dışında bulunan ve YÖK tarafından denkliği tanınan üniversitelerle öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlayan bir programdır. Programın hukuki yapısı 2011 yılında oluşturulmuş ve 2013 Mart ayında aktif hale getirilmiştir. Yurt dışında bulunan üniversitelere programın tanıtımını yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Erzincan Üniversitesinde Mevlana Değişim Programı hızlı bir şekilde aktif hale gelmiş, YÖK tarafından belirlenen takvime uygun olarak değişim başlatılmıştır. Mevlana Değişim Programı, gelen öğrenci ve öğretim elemanına hibe sağlaması açısından dünyada benzeri olmayan bir programdır. Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.