Öğretim Elemanı

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarına yapılacak öğretim elemanı hareketliliği, 2015-2016 akademik yılından itibaren ikinci bir yürütme kurulu kararına kadar durdurulmuştur! Gelen öğretim elemanı için hareketlilik devam etmektedir!

Mevlana Değişim Programına YÖK kararı ile ders verebilecek personel katılabilir. Program, öğretim elemanları için sadece ders verme hareketliliğini kapsamaktadır. Dolayısıyla , Okutman, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyeleri ders verme amacıyla programdan yararlanabilirler. Bir öğretim elemanı haftada en az 6 saat ders vermekle yükümlü olup programa minimum 2 hafta maksimum 3 ay katılabilir. Bu süreler dışında programdan yararlanamazlar. Mevlana Değişim Programından yararlanacak öğretim elemanlarına, unvanlarına göre aylık 1200 TL ile 1500 TL arasında ödeme yapılır. Ulaşım gideri ise 2250 TL ile 4000 TL arasında değişmektedir.